Elektromaterial Lendava pripada u sam vrh proizvođača elektroinstalacijskog materijala u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Osnovna djelatnost tvrtke je razvoj, proizvodnja i prodaja elektroinstalacijskog materijala, proizvodne usluge koje obuhvaćaju preradu plastičnih materijala, isijecanje i savijanje metalnih materijala i spajanje odnosno montažu poluproizvoda u podsklopove i gotove proizvode.